Hvem var Maggie?


Maggie Keswick Jencks var en skotsk forfatter, kunstner og hagedesigner som var med å grunnlegge Maggie’s Centers sammen med mannen Charles Jencks.

Historien

I 1993 ble Maggie diagnosert med en avansert og aggressiv kreft som hun levde med i to år. I løpet av denne tiden savnet hun et avslappende sted hvor pasienter kan oppholde seg mens de ventet på behandling eller prøveresultater, utover de ordinære upersonlige venterommene. Sammen med sin ektemann Charles Jencks og sykepleier Laura Lee, brukte de kunnskap og erfaring for å skape en plan for en helt ny type omsorg. Charles er landskapsdesigner, og utforming av landskap og hage har vært et avgjørende element for utviklingen av Maggie´s senterne. For at kreftpasienter kan leve mer positivt med diagnosen, mente Maggie og Charles informasjon er meget nødvendig for å være informert over egen behandling. I tillegg vil stresslindrende strategier, psykologisk hjelp og mulighet for å møte andre mennesker i en avslappende atmosfære som er i samme situasjon, hjelpe og løfte dem på ulike måter. Det første senteret sto klart i 1994, etter hennes død.

Maggies i dag

Det er i dag 22 senter i tilknytning til de store sykehusene i UK og resten av verden. Det er videre planlagt syv sentere og et online-senter. Maggie´s senterne er organisert som en veldedig organisasjon uavhengig av myndigheter og sykehusinstitusjonene. Etablering og drift av senterne er privat finansiert og stiftelsen er non-profit.  Maggie´s målsetning er å skape håp hos kreftrammede og motivere til å ta en proaktiv stilling til egen situasjon.

Et Maggie’s senter er et sted der alle som er rammet av kreft, direkte eller indirekte, er velkommen uten avtale. Det er et eget hus bygget i tilknytning til et sykehus som tilbyr klinisk kreftbehandling. Senteret tilbyr ingen form for medisinsk behandling, men man kan møte kreftomsorgsspesialister, ernæringsfysiologer, psykologer og andre fagpersoner som kan gjøre det lettere å leve med kreft.

Senterne har private områder hvor man kan lade batteriene, samtidig som de byr på intimitet og trygghet gjennom dialog med andre som selv er i samme situasjon.

Dette er et privat, gratis og dagåpent tilbud som helsepersonell med trygghet kan henvise til for å dekke behov utenom de rent medisinske. Ikke bare vil et Maggie’s senter gi kreftsyke mennesker den omsorgen de trenger og fortjener, det vil også bidra til at medisinsk personell på sykehuset kan bruke mer av sin tid på deres spesialitet, nemlig klinisk kreftbehandling.