Våre sentre


Maggies i Aberdeen designet av Snøhetta.

Bygging av Maggies i Norge

I Norge jobbes det med å utvikle det første senteret. Maggie’s har startet en fusjoneringsprosess med Kreftomsorg Rogaland (KOR) som skal bli en del av Maggie’s og representere driften av vårt planlagte senter i Stavanger. KOR er en etablert aktør i Stavanger som bistår kreftpasienter og deres nærmeste med samme type omsorg som Maggies gjør.

En sentral del av konseptet til KOR er å bistå barn og ungdom som enten er kreftrammet selv eller er pårørende. Over 34,000 barn og unge i Norge har en foreldre som har eller har hatt kreft. Rogaland representerer ca. 10 % av Norges befolkning, hvilket betyr at antageligvis er rundt 3,400 av disse berørte barna fra Rogaland.

Forskning viser at jo tettere og bedre oppfølgning et barn berørt av kreft får i et tidlig stadium, jo større betydning vil det ha for barnets evne til å prosessere situasjonen de står i. Dersom barn får mulighet til å prosessere sterke følelser i et trygt miljø vil det redusere sjansen for å utvikle angst og andre psykiske problemer senere i livet.

Når KOR og Maggie’s blir sammenslått ønsker vi derfor å ha et stort fokus på barn og ungdom som berøres av kreft.