Om Maggies


Stiftelsen Maggie’s i Norge er veldedig stiftelse som vil etablere omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende i de største byene i Norge. Sentrene skal bygges etter mønster fra Maggie’s Cancer Caring Centres, som siden 1996 er etablert i Skottland, England og Hongkong.

«Trygghet og støtte i en uforutsigbar hverdag»

Maggie’s skal skape håp hos kreftrammede og deres pårørende, gjøre hverdagen mindre belastende og utfordrende, samt motivere til å ta en proaktiv stilling til egen situasjon. Vi skal være et trygt hvilested fra sykehushverdagen, i et uformelt miljø i beroligende omgivelser. Maggie’s konsept bygger på en tanke om at en aktiv rolle under kreftforløpet bidrar til å overføre makt fra sykdom til pasient og på den måten forbedre livskvaliteten. Vi er her for å tilrettelegge for at miljøet og tilværelsen skal hjelpe dem med å oppnå dette.

Maggies i Norge

I Norge jobbes det med å utvikle det første senteret.