Om Maggies


Stiftelsen Maggie’s i Norge er veldedig stiftelse som vil etablere omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende i de største byene i Norge. Sentrene skal bygges etter mønster fra Maggie’s Cancer Caring Centres, som siden 1996 er etablert i Skottland, England og Hongkong.

«Trygghet og støtte i en uforutsigbar hverdag»

Maggie’s skal skape håp hos kreftrammede og deres pårørende, gjøre hverdagen mindre belastende og utfordrende, samt motivere til å ta en proaktiv stilling til egen situasjon. Vi skal være et trygt hvilested fra sykehushverdagen, i et uformelt miljø i beroligende omgivelser. Maggie’s konsept bygger på en tanke om at en aktiv rolle under kreftforløpet bidrar til å overføre makt fra sykdom til pasient og på den måten forbedre livskvaliteten. Vi er her for å tilrettelegge for at miljøet og tilværelsen skal hjelpe dem med å oppnå dette.

Maggies i Norge

I Norge jobbes det med å utvikle det første senteret. Maggie’s har startet en fusjoneringsprosess med Kreftomsorg Rogaland (KOR) som skal bli en del av Maggie’s og representere driften av vårt planlagte senter i Stavanger. KOR er en etablert aktør i Stavanger som bistår kreftpasienter og deres nærmeste med samme type omsorg som Maggies gjør.

En sentral del av konseptet til KOR er å bistå barn og ungdom som enten er kreftrammet selv eller er pårørende. Over 34,000 barn og unge i Norge har en foreldre som har eller har hatt kreft. Rogaland representerer ca. 10 % av Norges befolkning, hvilket betyr at antageligvis er rundt 3,400 av disse berørte barna fra Rogaland.

Forskning viser at jo tettere og bedre oppfølgning et barn berørt av kreft får i et tidlig stadium, jo større betydning vil det ha for barnets evne til å prosessere situasjonen de står i. Dersom barn får mulighet til å prosessere sterke følelser i et trygt miljø vil det redusere sjansen for å utvikle angst og andre psykiske problemer senere i livet.

Når KOR og Maggie’s blir sammenslått ønsker vi derfor å ha et stort fokus på barn og ungdom som berøres av kreft.