Vår filosofi om arkitektur og kreft


Kreftsykdom kan være så utfordrende at håp må fornyes og fremkalles. Et Maggie’s senter er derfor utformet slik at følelser og ettertanke fremprovoseres.

Forskning tilsier at arkitektur og miljø har en direkte effekt på menneskers helse og livskvalitet. For å oppnå ønsket effekt legges det derfor mye tanker og arbeid i hvordan et senter skal se ut og oppleves, og senterne blir tegnet av de mest anerkjente arkitektene i verden.

Utformingen av et Maggie’s senter tar utgangspunkt i tre hjørnesteiner som skaper et miljø hvor kreftrammede kan føle seg som individer fremfor pasienter.

De tre hjørnesteinene er:

  • Kunst
  • Arkitektur
  • Landskap

Selv om senteret vil være en del av sykehusområdet skal det være fullstendig ulikt det moderne sykehus hva gjelder miljø og arkitektur. Ingen resepsjon eller skilting finnes i huset og kjøkkenet er ofte det første rommet man kommer til ettersom den uformelle samtalen ofte oppstår rundt kjøkkenbordet.